O našem spolku

Účelem spolku je rozvoj a propagace jezdeckého sportu a hiporehabilitace, podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, příprava reprezentace a vzdělávání v hipologické problematice, hiporehabilitaci a dalších souvisejících oblastech. Realizace volnočasových aktivit pro děti a dospělé. 

Spolek byl registrován v lednu 2016 z potřeby oddělit některé aktivity od mateřské organizace PIAFA Vyškov, z. ú., která vykonává činnost od roku 1994 v oblasti registrovaných sociálních a zdravotních služeb.

Obě organizace sdílí stejné prostory - jezdecký areál Šafářský dvůr. Spolek zajišťuje některé servisní služby pro areál a zejména přípravu a výcvik koní pro hiporehabilitaci.

Areál najdete ve středu města Vyškov, vedle zámecké zahrady, je bezbariérový, se stájemi pro 16 koní, s velkou jezdeckou arénou, krytou jízdárnou a výběhy pro koně. Zázemí nabízí sociální zařízení a šatny pro klienty a personál, multifunkční hernu a cvičebnu, venkovní Zdravé hřiště, prostory pro výukové a volnočasové aktivity.

Těšíme se na setkání s vámi.