Lidé a sportovní jezdci

Tak, jak se úzce prolínají činnosti organizací Stáj PIAFA, z. s. a PIAFA Vyškov, z. ú., prolínají se také lidé - důležitý je výsledek - mnoho spokojených dětí, žijících v přítomnosti koní, kteří jim přinášejí radost, porozumění, zážitky, sportovní úspěchy nebo podporu zdravého vývoje prostřednictvím hiporehabilitace.

Ing. et Bc. Jana Podrápská

- předseda spolku

Instruktor jezdectví, fyzioterapeut, aktivní jezdec zejména v drezuře do stupně S, držitel sport. bronzového odznaku, rozhodčí D, organizuje harmonogram aktivit spolku - kroužků, táborů, jezdeckých výcviků, sportovních akcí v areálu, tréningů a účasti našich jezdců na závodech. Vede celý chov koní, jejich výchovu a přípravu pro sport a provoz hiporehabilitace, na kterém spolupracujeme s organizací PIAFA Vyškov, z.ú. Aktivně se zapojuje do práce ČJF - Zlínská oblast, kde působí jako předsedkyně drezurní komise. Do úspěšné výkonnosti stupně S dovedla také klisny LEWWI (ČT) a EYMI (ČT).

Jana Podrápská

- pověřena zastupováním předsedy

Instruktor jezdectví, manažer, revizní komise

RNDr. Jana Turčanová

Provoz a finance, revizní komise.


Sportovní jezdci


Stáj reprezentují jezdkyně Ing. Jana Podrápská za seniory a Eliška za děti (od 2018 - junioři). Klub je členem Zlínské oblasti České jezdecké federace. děvčata trénují nyní s Emou Kopuletou (dříve Jančářovou), která nahradila Idu Vavříkovou (dříve Jančářovou, sezóny 2016, 2017). Na sezónu 2018 se připravují i další dětské jezdkyně stáje.

Jana Podrápská získala v roce 2017 se svými dvěma koňmi, klisnou Eymi (stupeň S) a mladým valachem LEE Diamondem (stupeň L), řadu výborných umístění "na bedně" na mnoha drezurních závodech v Čechách i na Moravě. Je mistryní oblasti a držitelkou bronzového odznaku. Lee Diamont obsadil 2. místo v celkovém hodnocení koní do 6 let v drezurní úrovni st. L v rámci ČR.

Eliška Tesařová, nar. 2004, pomáhá jako dobrovolník při práci s koňmi, v hipoterapii, táborech a kroužcích pro děti zdravé i handicapované. Sportovně jezdí pod vedením Ing. Jany Podrápské.

Zkoušky základního výcviku složila v dubnu 2015 a začala intenzivně jezdit. úlohy st. Z. na klisnách OK Bodegita a Vapiti za 55 - 64% (11 startů). Drezurní úlohy st. L jezdí od sezóny 2016. Startovala na 3 koních. V úlohách st. Z s chladnokrevným valachem Bontym celkem 6x za nejvyšší známku 64,8%. S klisnami Lewwi a OK Bodegita jezdila na stupni L. Získala 1. místo a titul mistryně Středomoravské jezdecké ligy v kategorii dětí.

Od ledna 2017 jezdila svou klisnu AISHA - uspěla s ní v kategorii dětí v Českém drezurním poháru (6. místo), na Drezurním šampionátu ve Zduchovicích(7. místo) i na Mistrovství ČR v drezúře (5. místo), je mistryní oblasti a získala bronzový výkonnostní odznak.

V TOP žebříčku jezdců ČR v kategorii dětí s výkonností L za rok 2017 se umístila Eliška na 8. místě a její klisna AISHA je v této výkonnosti na 11. místě mezi koňmi v rámci ČR.