Kroužky a tábory pro děti

Volnočasový kroužek Kopýtko

Kroužek je určen pro děti ve věku 5 - 10 let a probíhá 1x týdně po dobu 45 minut. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a dovedností. Učí se poznávat koně, pečovat o ně, pracovat ve stáji a pokaždé se na koni svezou (madla), společně hrají i pohybové a poznávací hry.

V současné době kroužek probíhá ve čtvrtek odpoledne – pouze po dobu školního roku.

Informace a přihlášky získáte na lenka.oborilova@piafa.czPříměstský tábor

Příměstský tábor pořádáme v době prázdnin jarních, podzimních a letních (1 týden). Aktuální termíny a program průběžně zveřejňujeme. Táborů se mohou účastnit děti navštěvující naše kroužky a jezdecké výcviky i děti, které mají nově zájem o chvíle u koní. Tábor je vždy zaměřen na teoretickou přípravu a praktické ježdění na koni, nechybí pohybové hry, výtvarné činnosti a další poznávací aktivity ve skupině vrstevníků. 

Informace a přihlášky získáte na lenka.oborilova@piafa.cz