Naši koně

Kde v širém světě nalezneš tu vznešenost, přátelství, čest, bez pýchy, předsudků a závisti,  tu krásu bez marnivosti? Tam, kde se půvab ve svalech snoubí a síla spoutána je něžností. Slouží bez podlézavosti, bojoval s nenávistí. Nic není tak mocné, nic méně surové, nic tak rychlé, nic tak trpělivé jako kůň...

Koně, se kterými pracujeme a které na této stránce představujeme jsou v majetku PIAFA Vyškov, z.ú. nebo soukromých majitelů. Na základě smluv je využíváme pro naše aktivity a sport nebo je připravujeme pro hiporehabilitaci.   

VAPITY

Klisna plemene hafling,
nar. 2002

- hiporehabilitace, výcviky, kroužky, sport - ráda skáče a chodí drezuru do stupně L.

                                                     

LEE DIAMOND

Valach plemene český teplokrevník,
nar. 2011

- jezdecké výcviky, sport - drezura L, skoky

- v roce 2017 s Ing. Janou Podrápskou 2. místo v ČR v drezuře 6letých koní, v úlohách stupně L umístění na závodech - převážně na 1.-5.místě na Moravě i v Čechách, ambice 2018 - drezura S

LEWWI

Klisna plemene český teplokrevník,
nar. 2003

- hiporehabilitace, výcviky, kroužky, sport

- s Ing. Janou Podrápskou drezura S.

AISHA

Klisna plemene slovenský teplokrevník,
nar. 2008

- jezdecké výcviky, sport - drezura L, skoky

- v roce 2017 s Eliškou Tesařovou 5. na MČR dětí, 6. v Českém drezurním poháru a 7. na drezurním šampionátu ČR, 1. ve Středomoravské jezdecké lize, mistr Zlínské oblasti

- ambice 2018 - drezura S.

BONTY

- valach plemene českomoravský belgický kůň,
nar. 2006

- jezdecké výcviky, kroužky, sport, hiporehabilitace

- s našimi jezdkyněmi chodí drezury L i za 1. místa.

EYMI

Klisna plemene český teplokrevník s hanoverskou krví,
nar. 2007,

- jezd. výcviky, kroužky, sport, hiporehabilitace

- v r. 2016 a 2017 drezura S, mistr Zlínské oblasti s Ing. Janou Podrápskou a 1. ve Středomoravské jezdecké lize.